Меню
Вашата количка

Правила на игра във Facebook


УСЛОВИЯ  НА ИГРА във facebook  : “Харесай, сподели, спечели”


1. ОРГАНИЗАТОР

1. “Харесай, сподели, спечели” се организира и провежда от „Медмаг“ ООД, ЕИК: 203982121, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу“ №19, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.


УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на интернет страницата на фирмата – www.medmagbg.com

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на страницата.

2.3 В Играта участват всички тези, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Играта участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.


ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 „Харесай, сподели, спечели“ се организира и провежда на територията на Република България.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 08.11.2022 г. и приключва на 30.11.2022 г. в 23:59 ч. („Период на Играта“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете, като известява за това на страницата си във Фейсбук и на фирмения сайт.


ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Да участва има право всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта не могат да участват служители на фирмата, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с настоящо закупуване на стоки от Организатора с посещение на уеб магазина www.medmagbg.com

5.4. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни:

Да хареса и последва фейсбук-страницата https://www.facebook.com/MEDMAGBG

Да сподели страницата публично.

Да заяви участие, като напише коментар под публикацията във фейсбук страницата на Организатора. /коментарът може да е под формата на въпрос, впечатление или емоджи – няма строго изискване за написаното/.

С публикуване на коментар, всеки участник приема настоящите  условия на играта.

5.5. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им в социалната мрежа.


МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на „Медмаг“ ООД

6.2 Награди:

Наградата е комплект Wonder Wink, включващ туника и панталон и зависи от пола на печелившия и неговото предпочитание – мъжки или женски.

6.3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията

6.4 Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и ще се обяви на страницата.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип и ще бъде обявен на страницата www.medmagbg.com и https://www.facebook.com/MEDMAGBG

7.2 Представител на „Медмаг“ ООД ще се свърже с победителя на лично съобщение за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Наградата може да се получи чрез удостоверяване на лицето с документ за самоличност.

7.4 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.

7.5 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.


ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не трябва да се свързва със съответните.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.


ЗЛД

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за ЗЛД на абоната, съгласно ЗЗЛ данни.


ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.


ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.


Настоящите Правила влизат в сила от 08.11.2022г.