Меню
Вашата количка

Правила за използване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които МЕДМАГ ООД(ТЪРГОВЕЦЪТ) предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет сайт - магазин www.medmagbg.com. Тези условия обвързват всички потребители.

 

2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.medmagbg.com, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.


3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.medmagbg.com
не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.


4. След кликане на бутона "
Потвърждавам моята поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.


5.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 


6. Договорният език е български, а плащанията ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦ
ЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8.1. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦ
ЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


8.
2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.


8.3 
Срокът на доставка е 1 до 3 работни дни след потвърждаване на заявката. Срокът за доставка може да бъде увеличен в зависимост от населеното място и складовата наличност на продукта.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА стока.

 

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта не
включват опаковане и транспортиране до КЛИЕНТА. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

10. Всички промоционални цени в сайта са обявени в български лева с ДДС и се отнасят само за поръчки от онлайн магазина Medmagbg.com.
Етикет "ОНЛАЙН ОФЕРТА" в горния десен ъгъл на продукта - промоцията на продуктите маркирани с този етикет е валидна само онлайн на MEDMAGBG.COM.

11. Продуктите в сайта могат да бъдат закупени и с подаръчен ваучер. Ваучерът за подарък важи за период от 60 дни от датата на издаване.


V. ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА ОНЛАЙН


1. Плащането онлайн се извършва с лична кредитна или дебитна карта или с карта на Вашата фирма – при безопасни условия. Приемат се следните дебитни/кредитни карти: Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard.

2. МЕДМАГ ООД(ТЪРГОВЕЦЪТ)  не съхранява данни за инструментите за плащане, вкл. данни от кредитни и дебитни карти.

3. Всички данни на карти се въвеждат в платежната страница на банка ДСК. Сигурността на плащанията са защитени от системите  Verified by VISA и MasterCard SecurCode.
4. При необходимост от връщане на платени с карта суми, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането, в срок до 14 работни дни. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.medmagbg.com.

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.medmagbg.com.

14.
1.  Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е КЛИЕНТ на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер да не извършва злоумишлени действия да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14
.2.  КЛИЕНТЪТсе задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 


16. ТЪРГОВЕЦ
ЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.medmagbg.com.  


17. ТЪРГОВЕЦ
ЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.medmagbg.com.


17. ТЪРГОВЕЦ
ЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 ТЪРГОВЕЦ
ЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales@medmagbg.com. ТЪРГОВЕЦ
ЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦ
ЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

22. ТЪРГОВЕЦ
ЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23.1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23
.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

25. Под “ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.medmagbg.com на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ.

27. Интернет магазина www.medmagbg.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИРМА МЕДМАГ ООД


За МЕДМАГ ООД


МЕДМАГ ООД е администратор на лични данни и се придържа към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. МЕДМАГ ООД приема сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Такава информация са например: истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане,  Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясно и разбираемо:

 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт и онлайн приложения
 • Как използваме Вашите лични данни
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни
 • На кого разкриваме Ваши лични данни
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните.

Политиката ни за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.medmagbg.comили използвате нашите услуги, но няма приложение когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

 

МЕДМАГ ООД – АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


За въпроси и уточнения относно тази Политика, можете да се свържете с нас на:


МЕДМАГ ООД

ул. „Селиолу” № 19 - 21
9000 Варна
Телефон: 052 828383, 088 990 7789
Електронна поща: medmag@medmagbg.com

МЕДМАГ ООД събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

 

 

СЪБИРАНЕ  И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


МЕДМАГ ООД обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни
предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой
от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични
данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.


Личните данни, които събираме за Вас са:

v  Име, телефон, електронна поща, адрес на доставка – при офериране и изпълнение на услугите

v   Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон

v  Име, фамилия, електронна поща, месторабота – при регистрация или при попълване на контактната ни форма на уебсайта

v  Електронна поща – когато изпращате запитване за услуга през уебсайта ни и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали

v  Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки.


Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които
очаквате от нас.

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на МЕДМАГ ООД данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като МЕДМАГ ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на пратка и всякакви други.


НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


МЕДМАГ ООД обработва Вашите лични данни единствено за:


1. Обслужване на запитвания, заявки, договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод.
2. Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди.


В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.


Други целиза обработка на Вашите данни:


1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения, информация относно събития и новини свързани с дейността на МЕДМАГ ООД
2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване.


В тези случаи обработката на Вашите данните е на основание Вашето предварително съгласие, коетоможете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края наполученото електронно съобщение или по телефона.


НАЧИН И СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


МЕДМАГ ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. МЕДМАГ ООД съхранява Вашите лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС, в държави за които има Решение за на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави за които, няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании.

При определени обстоятелства може да възникне задължение МЕДМАГ ООД да предостави информация накомпетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим. Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

МЕДМАГ ООД е предприело множество технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители (и техни служители) на МЕДМАГ ООД, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас. Тези лица са обучени как да обработват Вашите лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката и принципитена Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)по отношение защитата на лични данни.

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от МЕДМАГ ООД на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

Ваши лични данни,  предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на МЕДМАГ ООД, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

Ваши лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга на МЕДМАГ ООД, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

Ваши лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация на уеб сайта на МЕДМАГ ООД, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттеглане на Вашето съгласие.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.


ВАШИТЕ ПРАВА

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Да поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме  
 • Да поискате достъп до тях
 • Да поискате коригирането им, ако са неточни
 • Да поискате заличаването им
 • Да поискате блокирането им (ограничаване на обработването им)
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни.


ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти – www.medmagbg.com.


Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес:

1592 София

бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

тел.: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg,
Интернет страница: www.cpdp.bg


Х. Европейска платформа за ОРС - Тук