Ракът е един от най-сериозните здравословни проблеми в съвременното общество. В последните години при подходящо лечение се постигат успехи чрез иновативни технологии и методи, но най-важно за постигане на положителен резултат е ранната диагностика. В зависимост от възрастта и семейната обремененост, всяка жена трябва да предприеме редовни профилактични прегледи.


Ето и някои от съвременните методи за диагностика:


·         Мамография – образно-диагностичен метод. С много ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза.

ü  Скринингова мамография: Провежда се при жени, които нямат оплаквания или видими промени на гърдата.

ü  Диагностична мамография: Рентгенов метод подходящ при налични симптоми – секреция, туморни маси, удебеляване или зачервяване, болка.

ü  Дигитална мамография: С множество предимства предвид високата разделителна способност, позволяваща визуализация на изключително малки патологични образувания. Дозата на йонизиращо лъчение е намалена.

ü  3D мамография (дигитален томосинтез): Чрез тънки виртуални срезове в различни равнини могат да се видят изключително малки образувания, недостъпни при другите методи. Радиационното облъчване е както при обикновена мамография.


·         Ултразвуково изследване на млечните жлези. Този метод по-скоро допълва и уточнява резултатите от други изследвания. Използва се и при невъзможност за подлагане под рентгеново лъчение.

·         Магнитнорезонансно  изследване на млечните жлези. Това е най-съвременният метод за диагностициране на неуточнени формации в млечните жлези. Подходящ за млади пациентки. Без йонизиращо лъчение.