Апарати за кръвно налягане
ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА,
ПРЕДЛАГАМЕ ПРОВЕРКА НА
АПАРАТИТЕ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
ОТ ДАМТН (МЕТРОЛОГИЯ)

Апарати за кръвно налягане